Akreditace

Mezinárodní certifikáty IES jsou vydávány od roku 1997 a za tu dobu získaly na globálním trhu práce významnou pozici. Certifikát doplňuje informaci o kvalitativní úrovni vzdělání na Prageu Football College a dává mu mezinárodní pečeť. Přílohou certifikátu je „Profil absolventa“, což je výpis klíčových kompetencí, které absolvent za dobu profesního studia na Prague Football College získal. Certifikát je vydáván v angličtině a češtině. Certifikát IES deklaruje před soukromými korporacemi v zahraničí i před orgány státní moci kompetenci jeho držiteli v daném oboru, jakož i oprávnění užívat profesní titul, který byl držiteli certifikátu IES udělen v zemi původu.