O čem je náš program?

Naší vášní je fotbal a není nám lhostejné vše, co se kolem fotbalu děje. Proto jsme dlouho cítili, že je potřeba vyplnit prázdné fotbalové místo nejen na mapě České republiky, ale i střední Evropy. Rozhodli jsme se vybudovat prestižní školu, která se věnuje výhradně fotbalu a všem jeho profesím. Kvalitní fotbalové vzdělání je předpokladem erudice odborníků, které náš fotbal tolik potřebuje a přiblíží český fotbal evropským standartům. To je první z motivů, proč jsme se do projektu pustili.

Tím druhým je integrace současných odborníků a jejich myšlenek do jednoho centra. V České republice, zejména v regionech, působí mnoho zajímavých fotbalových odborníků, kteří však osamoceně nabízejí své praktické dovednosti a teoretické znalosti. Vytvořit společné bohatství a předávat je dalším, je velmi silný motiv a motor pro naši práci.

Jsme velice hrdi na to, že naši lektoři jsou špičkovými odborníky, kteří mají ve společnosti vysoký kredit. Někteří z nich jsou současnými či bývalými delegáty UEFA a FIFA a mají mezinárodní prestiž. Avšak nejvíce si vážíme jejich mravní a morální integrity, která je tolik potřebná pro oživení českého fotbalového prostředí.

Vážíme si vyjádřené podpory prvoligových klubů, zejména těch, které patří ke špičce v práci s mládeží. Jsme rádi, že nás podporují majitelé ligových klubů, kteří dlouhá léta ze svých privátních zdrojů podporují fotbal a zejména mládežnické týmy. To je velká naděje pro český fotbal. Vážíme si také podpory jednotlivých sportovních osobností, které stejně jako my vidí v tomto projektu velkou perspektivu pro sport, potažmo fotbal.

Náš vzdělávací program otevírá možnost prohloubení znalostí a kompetencí ve všech fotbalových profesích.

Něco více o vzdělávacím programu

Náš vzdělávací program vznikl proto, aby byl oporou sportovcům v jejich osobním rozvoji na cestě k profesionálnímu fotbalu, a aby jim později umožnil přechod od hráčských let k další kariéře ve fotbale. Je tu ale také pro ty, kteří v některé z fotbalových profesí již pracují, ale vnímají potřebu získání odborné kvalifikace a podpory pro to, co dělají. Chceme, aby zkušení fotbalisté mohli u fotbalu zůstat.

Jsme si vědomi toho, že náš vzdělávací záměr je ve své inspiraci a plánovaném provedení vedle stávajících sportovních vysokoškolských trenérských a manažerských programů v českém prostředí jedinečný. Odráží požadavky českého fotbalového prostředí a evropské trendy z oblasti fotbalového sportu a klíčových cílových zaměstnavatelů z českých i mezinárodních klubů a akademií. Současný rostoucí evropský trend sportovního vzdělávání pro praxi přináší nové výzvy kombinující osobní zájmy, businessové a technologické pohledy.

Vzdělávací program se opírá o dostupné zkušenosti z provozu úspěšných fotbalových škol (např. UCFB Wembley aj.) i ze současné oborové institucionální vzdělávací praxe, například akademií evropských klubů (AFC Ajax Amsterdam, FC Bayern Mnichov, Chelsea FC, Juventus FC, PSV Eindhoven, 1. FC Norimberg  aj.) i akademií českých fotbalových klubů.

Přinášíme vysoce praktické pojetí výuky pro následnou okamžitou uplatnitelnost na specifickém pracovním trhu fotbalových profesí, ale i mimo něj. Systém studia syntetizuje teoretickou přípravu s praktickým a osobním zráním studenta, provází studenta etapami studijní cesty a integruje přednášky osobností, semináře, praxe a projekty přímo do výuky. Volitelnost zaměření, specializací a jednotlivých modulů dává možnost jedinečné profilace a tematické specializace absolventů.

Vzdělávací program je určen pro denní i kombinovanou formu studia. Počítá ovšem také s celoživotním vzděláváním poskytovaným široké fotbalové veřejnosti.

Absolvent získá mezinárodně uznávaný titul Bachelor of bussiness administration (BBA) psaný za jménem. V rámci studia student absolvuje rekvalifikační kurz MŠMT – Fotbalový trenér, stejně tak bude možnost absolvovat pod záštitou FAČR trenérské licence typu B a C.