Pro uchazeče

Až do 15.9. je možné podat přihlášku. Přihlášky po tomto termínu budou posouzeny individuálně.

Školné je stanoveno na 30.000,- na rok za BBA program. V případě nutnosti je možné rozložit školné do dvou bezúročných splátek.