Pro uchazeče

Přihlášky je možné podávat průběžně. Nástup v průběhu roku je možný pouze po individuálním posouzení schopností uchazeče.

Školné je stanoveno na 30.000,- na rok za BBA program. V případě nutnosti je možné rozložit školné do dvou bezúročných splátek.