Prague Football College

Atraktivní studium mezinárodního programu BBA

Náš lektorský tým

V našem týmu máme špičkové lektory, se zkušenosmi ze zahraničí i z domací fotbalové scény. Toto jsou jen někteří, více na stránce lektorů. 

JUDr. Ivan Hašek

Mgr. Antonín Barák

Mgr. Rudolf Řepka, LL.M.

Jiří Vorlický

PaedDr. Jiří Baumruk

Mgr. Martin Hašek

Kamil Tobiáš

Ing. Dariusz Jakubowicz

Jak studium funguje?

Studuje se celkem 3 roky. Absolventi jiného vzdělávání mají možnost uznání předmětů v rámci vzájemné souvislosti.

Teoretická příprava

Odborná praxe

Fotbal