Pro studenty

podzimní semestr 15.9.-31.1.

letní semestr 1.3.-30.6.

Rozdělení – každý měsíc má 4 týdny, ty dělíme následujícím způsobem:

  1. týden výuka
  2. týden stáže v partnerském klubu
  3. týden příprava ve svém klubu podle studijní opory
  4. týden studijní příprava na základě zadaných úkolů

Přístup do Moodle školy naleznete na: https://pfc.moodlecloud.com/

Klasifikační řád prací studentů:

A – výjimečně výborný

B – výborný

C – chvalitebný

D – dobrý

F – neprospěl

Práce jsou klasifikovány do Moodle školy a do indexů.